Baza de date ArheoMedia

Din 2021, baza de date ArheoMedia este continuată in cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-1031: Roman Stone Monuments from North Dobruja. Multidisciplinary Recovery of the Loss of Time and Context – DOBRON_STONE (https://iabvp.ro/dobron_stone_project_eng/).

Activitatea siteului si baza de date au fost incepute in cadrul proiectului Proiect CNCSIS TE 113 (2010-2013) in cadrul PN II (2007-2013) Resurse Umane/Proiecte TE.

Studierea asa-numitei puteri a imaginii, a implicarii sociale, economice si culturale pe care monumentele purtatoare de reprezentari o aveau in Antichitate, ca veritabile mijloace de comunicare, asemeni mijloacelor mass-media moderne, constituie obiectivul major al proiectului propus.
Cercetarea noastra urmareste studierea interdependen?ei dintre imagine (ca sursa istorica vizuala) si informa?ie scrisa/cunoastere precum si a dialecticii dintre reprezentare si semnifica?ia data acesteia in civiliza?iile antice (sec. al VI-lea a.Chr. – sec. al IV-lea p.Chr.). in ultimele decenii rolului avut de culoare, de policromie, in arhitectura si sculptura antica, men?ionat in tratatele de istoria artei inca din sec. al XVIII-lea, i se recunoaste din ce in ce mai mult importan?a, nu in ultimul rand datorita rezultatelor cercetarilor pluridisciplinare.
Noutatea abordarii propuse de proiect consta in studierea rolului si semnifica?iei acordate reprezentarii si monumentului ca un intreg (templu, cladire publica sau privata, monument votiv sau monument funerar) la momentul realizarii sale si in comunitatea unde a fost ini?ial expus, mai ales in cazul in care contextul arheologic al descoperirii este cunoscut si cand este disponibila si informa?ie scrisa (inscrip?ii si/sau descrieri antice).
Observarea comportamentului antic in privin?a alegerii modelelor, a realizarii propriu-zise, a transformarii si a expunerii in func?ie de criterii legate de provenien?a/originea popula?iei, mediul cultural si social (in colonia sau provincia de origine sau de adop?ie) apare astfel mult mai elocventa.
Investiga?ia arheologica, alaturi de cea pur tehnica, pluridisciplinara (prin cele mai noi metode disponibile precum fotografie cu fluorescen?a si reflexie de ultraviolete, fotometria cu reflexie spectrala etc.), vor fi completate de cercetarea iconografica de specialitate, valorizand toate categoriile de izvoare disponibile (scrise, numismatice, contextele arheologice propriu-zise).