Proiect CNCSIS TE 113 (2010-2013) în cadrul PN II (2007-2013) Resurse Umane/Proiecte TE


Studierea aşa-numitei puteri a imaginii, a implicării sociale, economice şi culturale pe care monumentele purtătoare de reprezentări o aveau în Antichitate, ca veritabile mijloace de comunicare, asemeni mijloacelor mass-media moderne, constituie obiectivul major al proiectului propus.

Cercetarea noastra urmareşte studierea interdependenţei dintre imagine (ca sursă istorică vizuală) şi informaţie scrisă/cunoaştere precum şi a dialecticii dintre reprezentare şi semnificaţia dată acesteia în civilizaţiile antice (sec. al VI-lea a.Chr. – sec. al IV-lea p.Chr.). În ultimele decenii rolului avut de culoare, de policromie, în arhitectura şi sculptura antică, menţionat în tratatele de istoria artei încă din sec. al XVIII-lea, i se recunoaşte din ce în ce mai mult importanţa, nu în ultimul rând datorită rezultatelor cercetărilor pluridisciplinare.

Noutatea abordării propuse de proiect constă în studierea rolului şi semnificaţiei acordate reprezentării şi monumentului ca un intreg (templu, clădire publică sau privată, monument votiv sau monument funerar) la momentul realizării sale şi în comunitatea unde a fost iniţial expus, mai ales în cazul în care contextul arheologic al descoperirii este cunoscut şi când este disponibilă şi informaţie scrisă (inscripţii şi/sau descrieri antice).

Observarea comportamentului antic în privinţa alegerii modelelor, a realizării propriu-zise, a transformării şi a expunerii în funcţie de criterii legate de provenienţa/originea populaţiei, mediul cultural şi social (în colonia sau provincia de origine sau de adopţie) apare astfel mult mai elocventă.

Investigaţia arheologică, alături de cea pur tehnică, pluridisciplinară (prin cele mai noi metode disponibile precum fotografie cu fluorescenţă şi reflexie de ultraviolete, fotometria cu reflexie spectrala etc.), vor fi completate de cercetarea iconografică de specialitate, valorizând toate categoriile de izvoare disponibile (scrise, numismatice, contextele arheologice propriu-zise).