Desfăşurarea proiectului vizează documentarea monumentelor în muzee şi colecţii, pe de o parte, dublată de o minuţioasă cercetare analitică şi comparativă şi, pe de altă parte, de prelucrarea integrată şi comparativă a informaţiei provenite din diferite categorii de surse, respectiv:

1- Înregistrarea monumentelor (întregi sau fragmentare) relevante prin prisma problematicii propuse. Vom avea în vedere identificarea stării actuale, localizarea şi înregistrarea, folosind metode moderne de măsurare şi documentare a monumentelor din piatră şi teracotă cu reprezentări şi urme de culoare sau grund preparator precum şi a materialului numismatic cu reprezentări de monumente/statui cunoscute din repertoriile arheologice şi din bibliografia existentă.

2- Investigarea pluridisciplinară propriu-zisă a monumentelor selectate ca fiind potenţial purtătoare de informaţie pentru analizele pluridisciplinare: urme de culoare, informaţii legate de tehnicile şi materialele folosite pentru decor; sursa materialului litic.

3- Crearea unor baze de date flexibile care să includă informaţii referitoare la monumente şi artefacte, la cercetările arheologice propriu-zise (contextul descoperirii), la fotografii şi la rezultatele cercetărilor pluridisciplinare.

4- Integrarea rezultatelor cercetării în studii comparative şi de sinteză ale zonelor antice în care se află teritoriile de provenienţă ale monumentelor studiate (coloniile pontice, provinciile Imperiului Roman).

Abordarea intenţionată are menirea să prilejuiască şi o colaborare între instituţiile ale căror specialişti sunt implicaţi în cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului antic de pe teritoriul României prin interconectarea resurselor de care acestea dispun. Se va urmări creşterea competitivităţii în cercetare-dezvoltare prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse şi servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe şi crearea mecanismelor de implementare.

Acestea vor conduce implicit şi la conştientizarea importanţei monumentelor antice de pe teritoriul României, fapt care va constitui astfel un important element de cunoastere şi recunoaştere a patrimoniului antic. Se scontează că acest fapt va avea ca efect demararea unor măsuri pentru conservarea, restaurarea şi expunerea monumentelor (componentă importantă a programelor de valorificare şi dezvoltare a patrimoniului cultural naţional) în vederea includerii lor în diferite itinerarii turistice, ca o componentă a programelor de dezvoltare durabilă a zonelor respective.