Cristina-Georgeta Alexandrescu (director de proiect)

Contact:
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti
cgalexandrescu(at)gmail.com

Absolventă de studii universitare în arheologie clasică, istorie antică şi arheologia provinciilor romane la Bucureşti, Köln şi Bonn.
Doctor în istorie (Academia Română, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", 2008).
Doctor în filosofie, specializarea arheologie clasică, arheologia provinciilor romane şi istorie antică (Universität zu Koeln, Philosophische Fakultät, 2004).

Domenii de interes: arta romană provincială, arta antică şi iconografie, iconografie muzicală, arheologie militară romană, small finds.
Cercetări arheologice de teren în România, Italia, Germania şi Portugalia.
Cercetări arheologice de documentare în România, Italia, Germania, Franţa, Austria, Elveţia, SUA, Iordania şi Israel.
Din 2006 cercetător ştiinţific III la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti unde a iniţiat programul de cercetare Studii asupra artelor antice şi iconografiei şi seria de publicaţii  de specialitate IMΛGINES.

Lista publicaţiilor (selecţie):
Volume
B1 -Blasmusiker und Standartenträger im römischen Heer. Untersuchungen zu deren Benennung, Funktion und Ikonographie (Cluj-Napoca 2010).
B2 -Muzicanţi şi instrumente muzicale pe monumentele funerare de la Roma şi din provinciile Imperiului Roman (sec. I a.Chr. – al IV-lea p.Chr.) (în pregătire pentru 2011).
B3 –(with B. Tanasescu, A. Magureanu, D. Spanu), Treasures lost, treasures regained (Giurgiu 2009).
B4 -(with M. Zahariade), Halmyris II. Greek and Latin Inscriptions, signa and instrumenta from Halmyris. Found between 1981 and 2010. BARIntSer 2261 (Oxford 2011).

Articole în periodice
A1 -Iconography of musical instruments in the Roman times. Proceedings of the 9th Conference of the Research Center for Music Iconography “Music Iconography as a Source for Music History”, New York, November 2003, Music in Art: International Journal for Music Iconography, XXXII/1-2, 2007, 33-46.
A2 -Die cornu-Funde aus Österreich, Carnuntum-Jahrbuch 2008, 9-23.
A3 -Neue Erkenntnisse zum römischen cornu. Die Aussagekraft eines Exemplars im Privatbesitz, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 2007, 1-34.
A4 -Der Grabaltar eines beneficiarius consularis aus Moesia inferior, Zeitschrift fuer Papyrologie und Epigraphik, 163, 2008, 259-262.
A5 -Bilder einer Ausstellung. Dokumente ueber das erste Museum der Stadt Hârşova, Revue des Études Sud-Est Européennes 46/1-4, 2008, 305-318.

Articole în volume
A6 -A contribution on the standards of the Roman Army. In: Z.Visy (ed.), Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Pécs, Hungary 2003 (Pécs 2005) 147-156.
A7 -Eine Siegerehrungsszene auf dem Balsamarium aus einem römerzeitlichen Grab bei Slokoshtitsa, Bez. Kjustendil, in: C. Muşeţeanu/ M. Bărbulescu/ D. Benea, Corona laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu-Marinescu (Bucureşti 2005) 13-29.
A8 -Zur Frage der Datierung der Trompete von Zsámbek (Ungarn), in: E. Hickmann/A.A.Both/R. Eichmann (Hrsg.), Studien zur Musikarchäologie V, Orient Archäologie (Rahden, Westf. 2006) 207-220.
A9 -O posibilă reprezentare a lui Attis pe un vas decorat cu relief aplicat de la Romula, in: D. Bondoc (ed.), In honorem Gheorghe Popilian (Craiova 2006) 24-37.
A10 -Schlangentöpfe im sepulkralen Kontext, in: C. Cosma (ed.), Funerary offerings and votive depositions in Europe’s 1st millenium AD. Cultural artefacts and local identities (Cluj-Napoca 2007) 49-66.
A11 -UTERE FELIX – O închizătoare de balteus din colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi, in: S. Nemeti/ F. Fodorean/ E. Nemeth (ed.), Dacia Felix. Studia M. Bărbulescu oblata (Cluj-Napoca 2007) 242-249.
A12 -...cum grande tuba (...) Agyrtes insonuit (Stat. Achill. I 875 ff.). Ein Beitrag zur Ikonographie des Achilleus-Mythos: die Entdeckung auf Skyros, in: G. Koch (Hrsg.), Sarkophag-Corpus Symposium Marburg 2001. Sarkophag Studien 3 (Mainz 2007) 101-110.
A13 -Finds of “brass” instruments in funerary context, in: E. Hickmann/A.A.Both/ L. Koch/R. Eichmann (Hrsg.) (Berlin 2008) Studien zur Musikarchäologie VI, Orient Archäologie 22, 163-78.
A14 -Grabdenkmäler mit Darstellungen von Blasmusikinstrumenten, in: V. Gaggadis Robin/ M. Redde (eds.), 10. Internationales Kolloquium über Provinzialrömisches Kunstschaffen, Arles und Aix-en-Provence, 21.-23. Mai 2007 (Aix-en-Provence 2009) 783-792.

Iulian Bîrzescu

Contact:
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti
iulian2(at)gmail.com


Absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti (1999)

Doctorat la Universitatea Ruhr din Bochum (Germania) susţinut în 2006.
Domenii de interes: colonizare greacă, arheologie pontică.
Cercetări arheologice de teren în România (Histria) şi Turcia (Milet).
Cercetări arheologice de documentare în România, Germania, Grecia, Ucraina şi Turcia.
Din 2007 cercetator ştiinţific III la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti, sector arheologie greco-romană.

Lista publicaţiilor (selectie):
A1- Les graffiti, în: P. Alexandrescu et alii, Histria VII. La zone sacrée d’époque grecque (Fouilles 1915-1989), Paris – Bucarest, 2005, 414-432;
A2- Die Handelsamphoren der so genannten Lesbos rot Serie in Istros, Athenische Mitteilungen 120 (2005), 45-70, pl. 6-7;
Inscriptions on Pottery from the Istrian Sanctuaries: the Naukratis Approach, în: U. Schlotzhauer, A. Villing, (ed.), Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies on East Greek Pottery and Exchange in the Eastern Mediterranean, Londra (2006), 169-174;
A3- Zu den ältesten Steininschriften aus Istros, Dacia N.S. 51, 2007, 133-137;
A4- (împreună cu A. Avram şi K. Zimmermann) Die apollinische Trias in Istros, în: R. Bol, U. Höckmann, P. Schollmeyer, Kult(ur)kontakte: Apollon in Milet /Didyma, Histria, Myus, Naukratis und auf Zypern. Akten der Table Ronde in Mainz 11.-12. März 2004, Rahden 2008, p. 107-143;
A5- Funde aus Milet. XXI. Drei Typen archaischer Reifenamphoren aus Milet, Archäologischer Anzeiger 2009/1, 121-134.


Florina Panait-Bîrzescu

Contact:
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti
florina12(at)gmail.com

Absolventă a Facultăţii de Istorie, Universitatea Ovidiu Constanţa (2001) şi a studiilor de master la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti (2004).
Doctorand la Academia Română, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" (tema de doctorat Cultul lui Apollo în coloniile greceşti din Marea Neagră, cond. ştiinţific prof.dr. Maria Alexandrescu).

Cercetări arheologice de teren în Romania (Histria) şi Turcia (Milet).
Cercetări arheologice de documentare în România, Germania, Grecia şi Turcia.
Din 2007 asistent cercetare la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti.

Lista publicaţiilor:
A1- Cele mai timpurii monede histriene de argint. Consideraţii stilistice şi iconografice, SCIVA 54-56, 2003-2005, 211-219.
A2- Iconografia lui Apollo pe monedele cetăţii Tomis, SCIVA 59, 2009, 1-2, 73-88.

Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

Muzeul Naţional de Istorie a României

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Muzeul de Istorie Galaţi

Muzeul Romanaţiului Caracal

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

Muzeul Municipal Sebeş

Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Muzeul Municipiului Bucureşti - Casa Memorială Dr. George Severeanu

Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia

Dragoş Hălmagi