Termeni şi condiţii

Conţinutul paginilor site-ului web precum şi cel al bazelor de date aferente proiectului (incluzând fără limitări software, texte, imagini, siglă, design) sunt protejate de legile dreptului de autor şi nu pot fi copiate, reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al directorului de proiect. Toate drepturile sunt rezervate echipei de proiect ArheoMedia.

Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea, modificarea, publicarea, transmiterea, crearea a ceva derivat din orice informaţii sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul site-ului fără acordul expres scris al directorului de proiect.

Ca excepţie, se permite descărcarea sau copierea materialelor specifice de tip text sau imagine, numai dacă sunt destinate exclusiv scopurilor personale şi non-comerciale şi nu fac parte din domenii interzise de legislaţia în vigoare, cu specificarea obligatorie în format citibil a adresei paginii web la secţiunea bibliografie sau resurse folosite pentru a crea materialul derivat precum şi a datei la care s-a făcut descărcarea. În cazul folosirii materialelor de tip text sau imagine de pe acest site în scop non-comercial în cadrul unei pagini de internet, care se încadrează în condiţiile regulamentului curent, obligatoriu se va specifica în format citibil o legătura directă către pagina care a fost folosită drept bibliografie sau resursă.

Sunt interzise modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afişarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale fără acordul expres al directorului de proiect. Utilizatorul nu are dreptul să creeze un mediu de browser sau cadru în jurul conţinutului site-ului web.